Algemene voorwaarden

1. Het lesgeld dient vooruit te worden betaald.
2. De groepslessen worden in groepjes van minimaal 2 en maximaal 3 personen gegeven.
3. Let op, als er om welke reden dan ook geen gebruik van de lestijd wordt gemaakt  
    blijft het lesgeld verschuldigd.

4. Als een leerling met de lessen wenst te stoppen, dient hij/zij dat 1 lestermijn ervoor
    kenbaar te maken, anders blijft het lesgeld verschuldigd.

5. Als een leerling om een geldige reden voor een langere periode niet kan volgen,
    houdt hij/zij de betaalde
lessen tegoed.


Wijzigingen voorbehouden.